1.4.2014

Asuntolainan korot ja ulkomaiset osingotYksi ikävä piirre Suomalaisessa verotuksessa on ulkomaisten ja kotimaisten osinkojen erilainen kohtelu asuntolainan korkovähennyksessä. Tarkastellaan kahta eri tilannetta:

Penalle tulee Suomalaisia osinkoja 1000€. Asuntolainankorkoja hän maksaa 1500€. Suomessa voi vähentää vuonna 2014 75 prosenttisesti asuntolainankorot. Tänä vuonna 85% osingoista on veronalaista tuloa. Tässä tapauksessa siis:

850€ osingoista on veronalaista tuloa
1125€ voi vähentää osinkojen veronalaisesta tulosta
850€-1125€=-275€

Hän on siis saanut osinkoja 1000€ ja maksanut korkoja 1500€. Hänellä on siis 500€ korkoja maksettavana. Hänelle jäi kuitenkin vielä 275€ vähennettävää. Nämä vähennetään palkkatulojen veroista ns. alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvityksen maksimisumma on 1400€ henkeä kohti. Ensiasunnon ollessa kyseessä käytetään pääomatuloveroprosenttia 32 ja normaalitilanteessa 30. Oletetaan että Penalla on ensiasunto, ja saammekin laskuksi 275€*0,32=88€. Lopputulema on että Penalle jäi koroista maksettavaa vielä 412€ kun vähennetään osinkotulot koroista.

Maijalla on myös osinkoja 1000€ ja asuntolainakorkoja 1500€. Hänen osakkeensa ovatkin jenkkiyhtiöitä ja 15% pidätetään lähdeverosta eli 150€.

850€ osingoista on veronalaista tuloa
1125€ voi vähentää osinkojen veronalaisesta tulosta
850€-1125€=-275€

Yllä olevaan tapaukseen on erona se että hän on jo maksanut 150€ ennakonpidätystä, joten hän on saanut osinkotuloja vain 850€. Hän on siis saanut osinkoja 850€ ja maksanut korkoja 1500€. Hänellä on siis vielä 650€ korkoja maksettavana. Hänelle jäi kuitenkin vielä 275€ vähennettävää. Penalla on ensiasunto, ja saammekin laskuksi 275€*0,32=88€. Lopputulema on että Maijalle jäi korosta maksettavaa vielä 562€ kun vähennetään osinkotulot koroista. Tässä tilanteessa hävisi siis 150€ verrattuna siihen että omistaisi vain Suomalaisia osakkeita.

"Lopputulos selittyy sillä, että toiseen valtioon maksettu vero hyvitetään vain samassa suhteessa, kuin kyseisestä tulosta todella maksetaan veroa. Tarkastelu tapahtuu tulolähteittäin ja tulolajeittain. Jos siis jonkin vähennyksen vuoksi pääomatuloista ei jää maksettavaksi veroa, ei myöskään ulkomaista veroa hyvitetä." Lainaus Nordnetblogista.

Minulla on sama tilanne kuin Maijalla. Häviän siis tällä hetkellä vuodessa 150€ verrattuna siihen että omistaisin vain Suomi-osakkeita. Tämä tulee kuitenkin muuttumaan tulevaisuudessa kun korkovähennys pienenee 70 prosenttiin, ja kun osinkotulot kasvavat.

Lähteet: Nordnetblogi, Veronmaksajat.fi

Kuva: BimXD/FreeDigitalPhotos.net

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti